Ét.Nadji.fr/

Du code, des mots, des livres.

Facilaj artikoloj en esperanto

https://uea.facila.org/

« En ĉi tiu retejo aperas informoj kaj novaĵoj pri UEA kaj la Esperanto-movado. La artikoloj estas mallongaj kaj facilaj por helpi homojn, kiuj nun lernas la lingvon, kaj ili enhavas nur la radikojn troveblajn en la listo de facilaj vortoj. »

Permalien

2019-02-19